ГЕРБ Меню
113

Николай
Стоев

Стопански и финансов контрол

Николай Тотков Стоев е завършил специалностите „Стопански и финансов контрол“ и „Финансов контрол и външен одит“ в Стопанска академия – Свищов. От 2016 г. до момента е началник на звено „Озеленяване и комунални дейности“ в Община Стара Загора. От 2003 г. до 2016 г. заема различни длъжности в дружества от частния сектор.

113
Николай

Образование:
Завършил специалностите „Стопански и финансов контрол“ и „Финансов контрол и външен одит“ в Стопанска академия – Свищов.

Професионален опит:
От 2003 г. до 2016 г. заема различни длъжности в дружества от частния сектор. От 2016 г. до момента е началник на звено „Озеленяване и комунални дейности“ в Община Стара Загора.